Stemmeberettigede i Utsira kommune 2023.

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fra torsdag 10 august til og med fredag 08. September 2023, hverdager mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndsstemmegivning søndag 3. september 2023 mellom kl 1300 – 1400.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Da må du huske å ta med valgkortet som du har mottatt. Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt listene til kommunevalget.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

 

AMBULERENDE STEMMEGIVNING 

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 11.09.23 og heller ikke kan forhåndsstemme kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen fredag 01.09.23.

 

Utsira 9. august 2023

 

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

Selvbetjening