Tilskudd til frivilliges aktiviteter i forbindelse med Utsira kommune 100 års jubileet – frist 15. August Frist 17. August

Utsira kommune lyser ut midler til frivilliges aktiviteter i jubileumsåret
2024 etter følgende kriterier:

1. Både lag, foreninger, og enkeltpersoner kan søke. Det er eget søknadskjema på andre siden av dette arket

2. Aktivitetene skal ha tema knyttet til Utsira kommunes historie, eller andre temaer som er viktig for Utsira og som styrker og utvikler positiv lokal identitet

3. De som mottar tilskudd forplikter seg til å gjennomføre omsøkt tiltak i løpet av jubileumsåret (2024), og aktiviteten markedsføres av kommunen i 100 års programmet

4. Alle søknader behandles av administrasjonen, og Formannskapet er klageinstans

5. Det er bevilget kr. 250 000 til ordningen

Søknaden sendes til post@utsira.kommune.no

Søknadskjema frivillig tiltak 100 år

 

Selvbetjening