Utsira, den 07.09.2023

Velgerne i Utsira kommune

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget

mandag 11. september 2023.

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019.

Hvem har stemmerett:

 

Valgtinget avholdes på Allrommet, Siratun mandag 11. september 2023 mellom kl 0900 – 1800.

Utsira 3. september 2019

 

Marte Eide Klovning

Leder av valgstyret

Selvbetjening