Helsestasjonen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet i Utsira Kommune innbefatter helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenste 6-20 år.
Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende. Både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 
Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helse- og sosialtjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Selvbetjening