Boligpolitiske ordninger på Utsira


Spesielle boligpolitiske tiltak i kommunen

Etablerertilskudd:

Førstegangsetablerere på Utsira kan søke etablerertilskudd for ny bolig/leilighet på inntil kr 200.000,-

Les retningslinjer for etablerertilskudd til førstegangsetablerere på Utsira. Det er også mulig å søke førstegangsetablering på inntil kr 100.000,- i tidligere fritidsbolig som kan gjøres om til helårsbolig (retningslinjer fritidsbolig her).

Boligpolitisk plan:

Sist utarbeidet:

Utsira Kommune har hatt en ordning med ‘Prøvebo på Utsira’. Denne ble tatt bort i forbindelse med Økonomiplan 2015.  

 

 

 


Endring i reglement for mottak av etablerertilskudd

I kommunestyre sak 82/14 den 18. desember 2014 ble det vetatt å gjøre endringer i retningslinjer for mottak av etablerertilskudd i Utsira Kommune


File
retningslinjer for etablerertilskudd

Gyldig dokument: Sist vedtatt av Utsira kommunestyre i møte den 18. februar 2019


File
Førstegangs etablerere – fritidsbolig

Gyldig dokument – sist vedtatt i kommunestyre 5. november 2020.

Selvbetjening