Utsira Kommune

Utsira kommune er en øy som ligger 18 km ut fra Haugesund i Rogaland Fylkeskommune. Utsira har vært egen kommune fra 1924, da de ble løsrevet fra Torvastad kommune, som i dag er en del av Karmøy kommune. 

Utsira kommune er den minste kommunen i landet, målt i folketallet. Med rett over 200 innbyggere, har vi fortsatt god plass til flere. Kommunen er også nest minst i areal, etter Kvitsøy kommune. 

Skjoldblad er kommuneblomst, og Gulbrynsanger er kommunefugl

Utsira kommune
Postboks 63
N-5547 UTSIRA

Besøksadresse: Magnhild Meltveit Kleppasveg 4

Bankgiro: 3207.20.87207
Org.nr.:964979901

E-Post: post@utsira.kommune.no

Telefon: 52 75 01 00

Selvbetjening