Renovasjon på Utsira og HIM as

I Utsira kommune har hatt avtale med Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM as, om renovasjonstjenester siden 2012. 

Vi har fast tømmedag på torsdager. Restavfall og mat leveres en torsdag og neste torsdag er det papir/papp og plast.

Tømmekalender 2022/23            
Sorteringsguide        

 

Selvbetjening