Nødnummer

Brann – telefon 110
Politi – telefon 112
Ambulanse  – telefon 113

Legevakt – telefon 116 117

Nødnummer til sjøs 120

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Vei, vann, avløp, akutt forurensing og andre tekniske tjenester

Dersom henvendelsen er utenom Servicesenterets åpningstid ring (gjelder akutt)

Vakttelefon – teknisk 940 11 942

Psykososialt kriseteam – telefon 116 117

Barnevernet – telefon 959 20 084

Krisesenteret – telefon 52 72 98 84

Strømbrudd Fagne Kraft 24 Vakttelefon Mobil 987 05 271

Veterinærvakt – telefon 82 09 00 20

 

Selvbetjening