Etablerertilskudd i Utsira Kommune

Bricks CC foto: Nick Cowie, fra Perth i Australia
Utsira Kommune har avsatt et eget fond som skal brukes til førstegangsetablerere som ønsker å bosette seg på Utsira.

Hovedmål med ordningen: Å bistå personer økonomisk med å skaffe seg egen ny heilårsbolig
i Utsira kommune. I all hovedsak skal etableringen være knyttet til at
personene er sysselsatt med fast arbeid tilknyttet Utsira. Det er ingen
aldersgrense for å motta tilskudd.

I retningslinjer som ble vedtatt i Kommunestyre sak 82/14 den 18. desember 2014 er Hovedregel at 10% av totalkostnader for nye eneboliger/leiligheter oppad til kr 200.000,- Les hele retningslinjene her

Kontaktperson for nyetableringer i kommunen er:

Les også: Boligpolitiske ordninger på Utsira

Bjørn Aadnesen

Selvbetjening