Kartverket melder om at matrikkelen og grunnboken blir stengt i deler av desember.

Stortinget vedtok i juni 2022, at tre fylker skal bli til sju og en kommune skal splittes. Litt over 2 millioner innbyggere blir berørt når 114 av landets kommuner får nye kommunenummer fra 1. januar 2024. Alle endringene dette medfører skal ivaretas i matrikkel og grunnbok. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttårsskiftet 2023/2024.

• Matrikkelen stenger fredag 15. desember kl. 18.00
• Grunnboken stenger fredag 29. desember kl. 20.00

For å redusere risikoen ytterligere anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes til tinglysing innen fredag 1. desember. Får vi egenerklæringsskjemaer før den 11. desember så går det greit med innlegging i matrikkel.

Blir det travelt med eiendomsskifte før desember, så kan det være lurt å ta det når matrikkel åpner etter nyttår.

Selvbetjening