Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet.
Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni.Avkreftet havsule Nordvikvågen mai 2020

Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i andre deler av landet. Det er derfor viktig at vi har øyne åpne og rapporterer til Mattilsynet hvis det blir funnet døde eller syke fugler. Det er imidlertid svært viktig at man ikke røre disse fuglene.

Det er helst fugler av artene under, som omfattes:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
 • rovdyr
 • sjøpattedyr

Finner du disse fuglene ta kontakt med Mattilsynet:

E-post: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Telefonnummer: 22 40 00 00

Når du melder inn er det viktig at du kan svare på disse spørsmålene:

 • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
 • hvilken art det gjelder
 • hvor mange fugler det gjelder

Du kan lese mer om dette på Mattilsynets sine sider.

Veterinærinstituttet har enda mer om prøver fra Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i Norge siden 2020

Selvbetjening