Formannskapet med enstemmig innstilling til kommunestyret:

Neste års budsjettpapirer, avgifter og betalingssatser, har vært på høring siden 28.11. Formannskapet har i dag sett på sin innstilling på nytt og blitt enige om at framlagt forslag blir formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret gjør sine vedtak torsdag 14.12., så «saken» er åpen til da.  Du kan lese dokumentene her:

Aktive høringer:

Høring av Økonomiplan 2025-2027, Budsjett og betalingssatser 2024

Utsira formannskap har vedtatt å legge ut Formannskapets høringsforslag Budsjetter 2024 til 2027 og kommunedirektøren sitt forslag til budsjett 2024 071123 kommunedirektørens forslag til budsjett. Samt kommunedirektøren sitt forslag til Betalingsgebyrer 2024

Høringen vil bli liggende ute til behandling i kommunestyret den 14. desember 2023.

Høringsinnspill kan sendest til post@utsira.kommune.no  i god tid før behandlig i kommunestyre den 14. desember 2023

Alle saker fra politiske utvalgt vil bli publisert her. https://opengov.360online.com/Meetings/utsira

Selvbetjening