I forbindelse med 100 årsjubileum som egen kommune, har Utsira kommune gitt tilskudd til utarbeidelse av en ny 2.utgave av Jostein Austrheim sin bygdebok ‘Utsira – gard og slekt’ fra 1994 (utgitt 1995). Arbeidet med nyutgivelse av boka er ledet av Lodvar Mathiassen og Vigleik Hansen. Utgivelsen tar sikte på å gi en oppdatert status fra de ulike gårdene på Utsira fram til 2024.

Lodvar og Vigleik tar sikte på bokslipp i månedsskiftet juli/august 2024.

Boken vil ha kostpris på kr 450,- prs stk (eksl.porto)

Bestilling via forms-skjema med lenke https://forms.office.com/e/XJXUzVkiJ1

Eller skann av denne koden:

Selvbetjening