På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024 og med hjemmel i eindomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2024 for Utsira kommune, ut til offentlig gjennomsyn i kommunen sin serviceskranke fra 1.-21. mars 2024.

Alminnelig eiendomsskattesats er fastsatt til 7 (syv) promille av takstgrunnlag.

Eventuelle klager på vedtak må sendes skriftlig innen 12. april 2024

sendes til: Utsira kommune v/eiendomsskattekontoret, pb 63, 5547 Utsira

Les hele vedtaket om utskriving og kunngjøringa av eiendomsskatt 2024 fra Eiendomsskattekontoret i Utsira.

Eiendomsskattelistene vil bli liggende ute på utsira.kommune.no i samme kunngjøringsperiode 1. mars til 21. mars 2024.

 

Selvbetjening