Utsira kommune har fått seg et strålende Naturlekeplass-anlegg, som er plassert i skogsområdet bak ballbingen ved Sirakompasset. Med god hjelp fra Endring (foredrag-opplevelser-kurs), som var med hele dagen sammen med både ansatte og elever fra ungdomsskolen, og ellers andre engasjerte Sirabuer. Til sammen ble det bygget opp hele 15 ulike naturlekeapparater som nå er fullt mulig å bruke i både friminutt og ellers i fritiden. Entusiasmen blant barna var enormt stor da varaordfører Tove Grimsby tok seg av den offisielle åpningen.

Naturlekeplassen ble bygget med støtte fra Deep Wind Offshore, EDF renewables og Utsira kommune.

Vi håper alle kan glede seg over den nye Naturlekeplassen, og at vi tar godt vare på den i tiden fremover.

Selvbetjening