Torsdag 11. januar satt vi 100 års jubileet i gang i Sirakompasset. Her ble det taler ved ordfører Marte Eide Klovning, presentasjon av programmet for jubileumsåret ved Erik Hørlück Berg, så avsluttet vi samlingen med kulturelt innslag med Katrine Klovning på piano og sang og Oleekseii Leontiev på gitar. Etter allsang av Utsirasangen kunne vi avsløre den store overraskelsen med at alle, fastboende Sirabuer fikk utdelt Utsira Medaljen. På medaljen finner man Utsira fyr og kommunefuglen vår, Gulbrynsanger. Samtidig som Utsira Medaljen ble delt ut, kunne i overkant av 100 personer nyte 215 kakestykker med 100 års jubileumslogoen på, laget av våre Ukrainske innflyttere. En flott start på 100 års Jubileumsåret.

       

Selvbetjening