Utsira kommune fordeler årlig 75.000 i lokale kulturmidler, og ca 65.000,- i Folkehelsemidler, med samkjørt frist den 15. februar.

Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se hvem som kan søke og krav til rapportering for i Utsira Kommune sine statutter kulturmidler

Manglende prosjektregnskap, årsoppgjør, rapportering for bruk av tidligere midler kan medføre reduksjon/bortfall av søkt beløp.

SAMKJØRT søknadsskjema om Folkehelsemidler: Nederste bolk gjelder søknad om folkehelsemidler – for lokale lag og internt i organisasjon.

Felles søknadsskjema for

SØKNAD OM KULTUR-/FOLKEHELSEMIDLER 2024 (100 års jubileum og aktiviteter for barn/unge er prioritert) Skjema i pdf

Kontakt kulturmidler: Atle Grimsby  og kontkt folkehelsemidler Erik H. Berg

 

Selvbetjening