I dag og i morgen vil det fortsatt være rødt farevarsel for skogbrann på https://skogbrannfare.met.no/

Vind og lav luftfuktighet kombinert med høy temperatur de nærmeste dagene gir grunn til å minne om bålforbudet. Verken bål eller grilling er tillatt i utmarka.Generelt bålforbud gjelder i all utmark i perioden 15. april til 15. september. Selv på grønne og friske Utsira, så er det tørt på toppene og knusk tørr mold ute i lyngheiene.

Disse stedene er mest utsatt for skogbrann

Kyststrøk på Vestlandet er mest utsatt for gress- og lyngbrannfare. Faren for skogbrann er størst i de mest skogrike områdene i landet, disse har vi på Østlandet og Sørlandet. Trær som brenner kan gi intense branner, som også kan være vanskelige å kontrollere.

Her kan du lese mer om generelt bålforbud

 

Selvbetjening