Trender fra foregående år viser fortsatt gode tall fra tobis-spisere som lomvi og teist. Litt svakere tall for toppskarv og alke. Det var et gledelig oppsving på sildemåke under årets tellinger, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne like mange sildemåker i koloni. De fleste trekkfugler har vært et par uker tidligere på plass, men de fleste sjøfugler hadde nettopp startet hekke-sesong, med fulltallige egg i reir og ennå ingen klekkte egg!

Resultater fra årets tellinger i artsobservasjoner.no og pdf med tellinger fra 1992-2024 i Spannholmane komplett 2024

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet. Utsira vil være fattigere uten det yrende fuglelivet vi har i sjøfuglreservatet på Spannholmane.

Det vil bli en ny tur med siste år i lomvi-prosjektet på Spannholmane, senere i juni/juli.

Det ble sett syv rastende og svømmende gråsel i forbindelse med sjøfugloppsynet på Spannholmane den 3. juni.

havert og alke

 

Selvbetjening