Bolig og eiendom på Utsira

Utsira kommune ønsker nye beboere hjertelig velkommen. Målsettingen innen 2030 er at Utsira kommune har 50 nye innbyggere. Det er over 175 boliger i kommunen, men flere av boligene disponeres som feriehus. Det finnes gode støtteordninger for de som vil flytte ut til Utsira, og det er ønskelig med byggeaktivitet i samarbeid med kommunen. Kommunen selv eier flere eiendommer på øya, men er man på jakt etter tomter til å bygge på, så er det flest private som er eiere.

Utsira vil ha en større vekstperiode i tiden som kommer, mye grunnet de utbyggingene som kommer i forbindelse med vindmøllene på Utsira Nord.

Selvbetjening