Folkehelse

Folkehelse handler om å forebygge at mennesker blir syke eller pådrar seg skader eller lidelser. Det skal opprettholde befolkningens helse og hindre at den forverres. 

Selvbetjening