Folkevalgte organ

Utsira kommune består av flere, folkevalgte organ. De fleste avgjørelser tas i formannskapet og kommunestyret.

Selvbetjening