Formannskapet

Formannskapet består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Utsira Fellesliste:
  • Marte Eide Klovning
  • Tove Helen Grimsby
  • Frode Skare
  • Bjørn Jostein Sandmo

Varamedlemmer

  • Katrine Klovning
  • Håvard Nordvik
  • Arne Klovning
Utsira Bygdeliste
  • Geir Helge Rasmussen

Varamedlemmer

  • Arvid Magne Hansen
  • Vedbjørn Botn

Selvbetjening