Formannskapet

Formannskapet består for valgperioden 2024 – 2027 av følgende personer:

Utsira Fellesliste:
  • Marte Eide Klovning
  • Tove Helen Grimsby
  • Anders Klovning
  • Kai Børresen

Varamedlemmer

  • Maria Vorre Thomassen
  • Even Sandmo
  • Lyndsay Nilsen
Utsira Bygdeliste
  • Daniella de Vreeze

Varamedlemmer

  • Geir Helge Rasmussen
  • Arvid Magne Hansen

 

 

Selvbetjening