Fugleøya Utsira

Utsira er et eldorado for fuglekikkere som ønsker å finne sjeldne arter i Norge. Sibirske gjester som gulbrynsanger, tartarpiplerke og dvergfluesnapper er regelmessige i september/oktober. Mai/Juni er beste tiden for sjeldne gester fra Sør-Europa, slik som rødstrupesanger, pirol og dverglerke.
Utsira har hele 25 førstegangsfunn for landet og er en ettertraktet lokalitet å se på fugler. Sjeldne fugler sitter oftest i hager og langs veg i Siradalen. Grunnen til at det sees så mye sjeldne fugler på Utsira er øyas beliggenhet to mil ut i havet og at øya har lite skog for fuglene å gjemme seg bort i. I de beste trekkperioder i september til oktober kan det være over 150 fuglekikkere her ute.
Se Fuglefolket på Utsira her fra NRK

Selvbetjening