CRPD står for «Convention on the Rights of Persons with Disabilities». Konvensjonen vart vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og tredde i kraft i 2008.

Link til Bufdirs sider: CRPD BUFDIR

Utsira kommune er pilotkommune for CRPD i regi