Kommunestyret

Kommunestyret består for valgperioden 2024 – 2027 av følgende personer:

Valgte representanter og vararepresentanter fra Utsira Fellesliste:
 • Marte Eide Klovning
 • Tove Helen Grimsby
 • Anders Klovning
 • Kai Børresen
 • Maria Vorre Thomassen
 • Even Sandmo
 • Lyndsay Patricia Nilsen
 • Frode Skare
Valgte representanter og vararepresentanter fra Utsira Bygdeliste
 • Geir Helge Rasmussen
 • Arvid Magne Hansen
 • Daniella de Vreeze

Selvbetjening