Kommunestyret

Kommunestyret består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Valgte representanter og vararepresentanter fra Utsira Fellesliste:
 • Marte Eide Klovning
 • Tove Helen Grimsby
 • Frode Skare
 • Bjørn Jostein Sandmo
 • Katrine Klovning
 • Rune Kvalvik
 • Håvard Nordvik
 • Arne Klovning
Valgte representanter og vararepresentanter fra Utsira Bygdeliste
 • Geir Helge Rasmussen
 • Arvid Magne Hansen
 • Vedbjørn Botn

Selvbetjening