Kontrollutvalget

Utvalget består for valgperioden 2024 – 2027 av følgende personer:

Utvalget består for valgperioden 2023 – 2027 av følgende personer:

Faste medlemmer
Bjarne Austrheim – leder
Epost: bjarneaustrheim@gmail.com – telefon:  932 81 770 
Rune Kvalvik (FL)
Bjørg Skålnes (FL) 
Ingunn Amdal (FL)
Frode Skare (FL)

Varamedlemmer
1. Vebjørn Botn (BL) 
2. Jan Kristian Mathiassen (BL)
3. Geir Skare 
4. Marit Eide Klovning

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl. 12.30. Møtene er åpent for publikum og presse.
Reglement 2020  for Utsira kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS er kommunens revisor.

Du kan lese mer om kontrollutvalgene på Haugalandet på http://kontrollutvalgene.no/
Behandlede saker nedenfor: og direkte på nett under Utsira på kontrollutvalgene.no

Selvbetjening