Kontrollutvalget

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder e-post: lodvar@haugnett.no – tlf. 970 37 247
Kai Børresen (FL) nestleder 
A Thi Kim ( BL) – medlem
Bjørg Skålnes (FL) – medlem
Rune Kvalvik (FL) – medlem og kommunestyrerepresentant
Varamedlemmer
1. Grete Eriksen (FL)
2. Sølvi Austrheim (FL)
3. Hilgot Gjellestad (FL)
4. Vibeke Thomassen (BL)
5. Jan Kristian Mathiassen (BL)
Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:
Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal
Du kan lese mer om kontrollutvalgene på Haugalandet på http://kontrollutvalgene.no/
Behandlede saker nedenfor: og direkte på nett under Utsira på kontrollutvalgene.no

Selvbetjening