Kulturliv -

Utsira kommune ble valgt som Rogaland sin kulturkommune i 2013 og kun slått av Trondheim i Nasjonal kulturkommune-kåring samme året.

Kulturadministrasjonen er navet sammen med et rikt frivillig organisasjonsliv. Limet i samfunnet er alle fellesarenaer og den gode tilgangen på allsidige kulturrom. Mulighetens øy 

Selvbetjening