Ordfører på Utsira

Ordføreren leder kommunestyret sine møter og er kommunen sin rettslige representant. Hun er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Marte Eide Klovning (Felleslista, AP) er ordfører i Utsira kommune i perioden 2019 – 2023.

Selvbetjening