Sirakompasset

Sirakompasset er flott plassert like bak Utsira kommunehus – Siratunet. Sirakompasset inneholder alt fra barnehage, skole, SFO, voksenopplæring, kulturskole, bygdekino og Amfi. Her er muligheter for å ha konserter, skuespill, performance, filmfremvisninger, foredrag og lignende.

Selvbetjening