El-Bildeling for Sirabuen

Utsira kommune har et prosjekt hvor bildeling testes ut. Bilen kan leies av innbyggere i Utsira kommune for kr. 250 pr dag.   Internt i kommunen kan den brukes uten kostnad, men den skal reserves på et tidligst mulig tidspunkt. Reservering gjøres hos Helene (post@utsira.kommune.no) , og gjøres så fort man vet bilen skal brukes. […]

Selvbetjening