Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning.

Haugaland arbeidsgiverkontroll utfører regnskapskontroll på vegne av skatteoppkreveren i Utsira innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Arbeidsgivere i Utsira kan få veiledning innen disse emnene ved å
henvende seg til Skatteoppkreveren i Utsira. 

Generelt

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 11:44:38

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening