Skolefritidsordning (SFO)

Informasjon om SFO på Utsira

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO).

Her finner du nyttige tips om SFO ordningen ved Utsira skole

 1. Skolefritidsordningen i Utsira kommune er et fritidstilbud til alle barn som går i 1. – 4. klasse og for funksjonshemmede barn opptil 12 år.
 2. SFO følger skoleruten dette gjelder også når det gjelder planleggingsdager.
 3. Påmelding: Frist for nytt SFO år er 30. mai. Barnet meldes på for 1 år av gangen (ny påmelding hvert år). Påmeldingsfristen må overholdes.
 4. Plasstørrelse: Skolefritidsordningen som Utsira skole tilbyr er:

  mandag   13.00 – 15.00
  tirsdag     12.00 – 15.00
  onsdag    13.00 – 15.00 
  torsdag    13.00 – 15.00
  fredag      13.00 – 15.00

  Vær oppmerksom på at full og delt plass ikke kan gi det samme aktivitetstilbudet. 

  Aktivitetstilbudet er nært knyttet til plassstørrelse. Vi ber dere sette dere godt inn i tilbudet skolen gir. Tilbudet kan være forskjellig ut fra størrelsen på SFO, bemanningssituasjon, mulighet for aktivitet osv.

 5. Foreldrebetaling:

  Årsavgift og andre gjeldende satser reguleres årlig og finnes under kommunale avgifter. Årsavgiften blir delt i 10 terminer, det sendes 5 regninger på høsten og 5 regninger om våren. Dersom det er ønskelig, kan regningen betales med ”avtalegiro”. Søskenmoderasjon:

 6. Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen:
 7. Endring av plassstørrelse:
 8. Friplass gis på særskilte vilkår.

 

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Regelverk

Søknad

Utsira Kommunes SFO ordning

(Her er eksempel på hvordan dere kan legge inn deres eget tilpasset innhold. Det er mulig å legge til tekst og bilder samt å slette sentralt innhold.)

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-29 12:43:46

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening