Incestsenter

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn.

Generelt

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.:

  • Enesamtaler
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker
  • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv

Målgruppe

  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Partnere

Det gis statlig og kommunalt tilskudd til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikke en del av kommunes ordinære virksomhet, men det er kommunen som søker om statstilskudd og godkjenner incestsenterets budsjett.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Rogaland

SMSO Rogaland
(Besøksadresse: Gravasvn 36)
Postboks 39 Sentrum
4306 Sandnes
Tlf: 51 97 19 00/98077080
Fax: 51 62 89 01
E-post: post@smso-rogaland.no
Web: www.smso-rogaland.no

Dato oppdatert

2010-05-01 17:15:56

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening