Krisesenter Vest IKS


Krisesenter vest IKS

Tjenesteomtale

Du vurderer kanskje å bryte ut av en voldelig
relasjon, eller kanskje du allerede har gjort det og trenger noen å snakke med?
Du kan ta direkte kontakt med kommunens krisesentertilbud, uten henvisning
eller timeavtale. Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Krisesentertilbudet
kan blant anna tilby:

·       
Støtte og praktisk hjelp

·       
Råd og veiledning

·       
Hjelp til bearbeiding

·       
Informasjon om rettigheter og
muligheter

·       
Advokatbistand

·       
Formidle kontakt med offentlige
instanser

·       
Midlertidig botilbud i trygge
omgivelser

Krisesentertilbudet har taushetsplikt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Du
kan være anonym.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller
trusler om vold i nære relasjoner.

Lovverk

Dette
er en lovpålagt tjeneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod
(krisesenterlova)

 

Kontakt

Krisesenter
vest IKS avdeling Stord                53
41 12 12

Krisesenter
vest IKS avdeling Haugesund      52 72 98
84

E-post:                                                            post@krisesentervest.no

Nettside:                                                        krisesentervest.no

Nyttige
lenker

                                                                       www.dinutvei.no

                                                                       krisesentervest.no

                                                                       Finn
nærmeste krisesenter

                                                                       Lov om
kommunale krisesentertilbud

                                                                       Forskrift
om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

iks vest

Denne mappen er tom.

Selvbetjening