Krisesenter

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt.

Generelt

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

  • Krisesenteret i haugesund & omegn (hjemmeside)
  • Fra  og med 01.01.2011 skal alle henvendingar gå til Krisesenteret i Haugesund og omegn. Tlf. 52 72 98 84 , døgnåpent. Adressa er hemmelig, men du kan skrive ; Krisesenteret for Haugesund og omegn, Postboks 495, 5501 Haugesund og sende epost til post@haugesundkrisesenter.no

Dato oppdatert

2010-05-01 19:42:24

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening