Eiendomsskatt – betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Søknad

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-12-13 13:28:06

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening