Eiendomsskatt – klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten.

Generelt

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Søknad

Veiledning

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til lederen i skattetakstnemnda eller skatteoppkreveren innen fire uker etter at skattelisten er lagt ut.

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-12-13 13:34:10

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening