Eiendomsskatt – krav om omtaksering av eiendom

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt.

Generelt

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret ved skatteoppkreveren.

Klage

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-12-13 13:41:28

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening