Eiendomsskatt – nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. 

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Søknad

Veiledning

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ .

Klage

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet på bakgrunn av skatteoppkreverens innstilling i saken.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-12-13 13:45:18

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening