Melding om stenging av Matrikkel og Grunnbok

grensepåle foto: Statens Karverk
Flere fylker og kommuner skal slås sammen og få nye fylkes og kommunenummer pr 01.01.2020. For Utsira blir det ingen endringer, med fortsatt kommunenummer 1151. .., men:
Av tekniske årsakar ved overgangen til mange nye kommunenummer på nasjonalt nivå vil det bli gjort følgjande grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

 
Matrikkel og Grunnbok går som normalt med nye oppdaterte fylkes-/kommunenummer fra første virkedag i 2020.

Selvbetjening