Adressenavn – gateadresser i Utsira Kommune

Endelige adressenavn i kommunen
Innen 2015 må alle kommuner ha innført adressenavn. Utsira Kommune ble den andre kommunen i Rogaland med 100% dekning på gateadresser. Takket være godt samarbeid med Karmøy Kommune.

Innen 2015 er det lovpålagt gjennom
matrikkellova at alle hustander skal ha veiadresser. Formålet er at adresser og
skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og
finne fram til bygninger som det er viktig å finne fram til. Gateadresser fører også til at det blir enklere for myndigheter å knytte person til bo og arbeidsadresse. Adressene vil også bli benyttet
til aktuell informasjon i private og offentlige arkiver.

I slutten av 2011 vedtok
formannskapet å opprette en komité for prosjektet som bestod av ordfører Jarle
Nilsen, varaordfører Marte Eide Klovning, leder av eldrerådet Jostein Nilsen og
sekretær Arnstein Eek. I komiteens første møte kom det forslag til 30 ulike vei-navn for å bevare flest mulig vei-navn på stikkveier og garder på Utsira
Dette ble senere redusert til 10 forskjellige vei-navn da man fant ut at for
mange navn på Utsira ville være krevende både opp i mot gjennomføring og
kostnader.

De siste ble blant de første 🙂 

Utsira Kommune fikk mye oppmerksomhet omkring arbeidet med adressering av adresseverdige objekter. Med stor pågang fra hovedstadspressen. Øya uten adresser nrk.no ,  Her har ingen adresser vg.no ,  osv

Etter behandling i kommunestyre i november 2015 ble de endelige gatenavn for Utsira seende slik ut: 

Gatenavn på Utsira klikk for en større versjon

Selvbetjening