Delplaner til kommuneplan


Delplaner til kommuneplan reviderers hvert fjerde år og har ofte årlige handlingsprogam som rulleres.

Økonomiplan og budsjett er også delplaner til kommuneplanen og blir revidert årlig og ligger under Utsira Kommune fane sammen med andre organisasjonsdokumenter som årsmelding o.l. 


Energi- og klimaplan

Utsira Kommune har som mål å bli nullutslippskommune innen 2020. Kommunen har Norges minste utslipp på kun 1 000 tonn CO2 og korteste vei til å nå mål om nullutslipp (ikke nye utslipp etter 2009). Vi har som mål å bli fornybar-øya og være et utstillingsvindu for gode miljø-løsninger.

Les mer…


Helhetlig kulturplan

Planen legger rammene for kulturarbeidet i kommunen, hvilke kulturuttrykk som skal prioriteres, støtte til foreningsliv, prioritering av nærmiljøanlegg, kulturminnearbeid osv..

Les mer…


Vi har ikke alle svar og løsninger!

Vi holder på med å rullere to delplaner til Kommuneplanen og er interessert i dine innspill. Vi rullerer helhetlig kulturplan og energi- og klimaplan.

Les mer…

Selvbetjening