Gjeldende Reguleringsplaner i Utsira Kommune

Gjeldende reguleringsplaner og områdeplaner skal på sikt bli liggende ute på vår kartportal på kommunekart.no


R 7 privat reguleringsforslag gnr 31 bnr 11

Regulering av hyttefelt i tilknytning til stedbunden næring på eget bruk


R-10 Privat reguleringsforslag gnr 29 bnr 3

Oppstartsmelding R-10 Nygårdsbakken – framtidig byggefelt bolig/fritid

Selvbetjening