Renovasjon

Kommunen sørger for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Innsamling av restavfall skjer 2.hver torsdag og i sommermånedene hver torsdag. Papirinnsamling skjer 1. mandag i hver måned.
Fra mai 2011 ble det startet opp med en prøveordning med utskilling av plast fra restavfall og tilbakemeldingen var unison fra brukerne om halvering av menge restavfall. Nå pr. sept. 2011 har vi ca. 45 husholdninger + 3 næringsdrivende som skiller ut plast. Hyppighet for innsamling er fortiden hver 8.uke.

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 13:13:41

Gyldig fra

2007-01-05 00:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening