Returordninger for avfall

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

Generelt

Vi bruker sortere.no for informasjon om våre avfallsordninger/renovasjonsordninger. Les mer under avfallshåndtering

Beskrivelse

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

  • Kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall, inkluderer kuldemøbler) Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis. Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter.
  • Miljøskadelige batterier Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter.
  • Kasserte dekk Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur.
  • Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer) Utsalgssteder har plikt til å ta imot en rimelig mengde returer av tomemballasje som inngår i en panteordning og som de selv forhandler. Du kan kreve å få pantebeløpet utbetalt kontant
  • PCB-holdige isolerglassruter Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter

Regelverk

  • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 nr. 0930 Avfallsforskriften

Søknad

Andre opplysninger

Publikumskalender (hva skjer?) har oversikt over datoer for henting av ulike henteordninger.

Les mer om returordningene til Utsira Kommune på Sortere.no

Her er Tømmekalender fra HIM For Utsira gjelder disse ruter: 09 – restavfall/matavfall og 14 Papir og Plast

Dato oppdatert

2010-05-02 13:16:22

Gyldig fra

2007-01-05 00:00:00

Se også

Kontaktinformasjon


Arvid Helgesen - Drift og utviklingssjef - Drifts- og utviklingssjef


Arvid Helgesen – Drift og utviklingssjef

Drifts- og utviklingssjef
Work
92259351

Selvbetjening