Økonomisk rådgivning

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning.

Generelt

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Regelverk

Søknad

Veiledning

Til første møte bør du ha med deg følgende:

  • Kopi av de tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene)
  • Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store, eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekke
  • Kopi av likningsattest
  • Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår
  • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne
  • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld
  • Ev. utleggsbegjæringer
  • Ev. innkalling til forliksrådet
  • Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig
  • Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Varighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-08-15 15:03:33

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening