10. Mai – Verdens Aktivitetsdag «30 minutter på din måte»

Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med utgangspunkt i årets tema som er «30 minutter på din måte».
Når

10.05.2012
fra 00:00 til 00:00

Hvor
Utsira
Legg hendelse til i kalenderen

vCal (Windows, Linux)iCal (Mac OS X)
Logo verdens aktivitetsdag

Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år
med arrangementer spredt over hele landet. Årets tema er «30 minutter
på din måte» og støttes av Facebooksiden «Den gode halvtimen».

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som den heter
internasjonalt, markeres hvert år 10. mai. Den globale oppmerksomheten
rettes mot helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som
forebygging av livsstilssykdommmer. Norge er et av mange medlemsland i
Verdens helseorganisasjon (WHO) som markerer dagen lokalt.

30 minutter på din måte
Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner og frivillige
organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med
utgangspunkt i årets tema som er «30 minutter på din måte». En halvtime
refererer til anbefalingene om daglig aktivitet for voksne. Det
anbefales å være i minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag eller 3,5
timer i løpet av uken. Aktiviteten kan også deles opp i 10 minutters
bolker, men bør være av moderat intensitet.
 
— Budskapet skal senke terskelen for å komme i gang og vise at det
er mange måter å være aktiv på. På sikt er målet å bidra til en
utjevning av sosiale ulikheter i helse, sier fungerende
divisjonsdirektør, Ole Trygve Stigen.
 
Facebook-kampanje
Helsedirektoratet oppfordrer alle brukere på Facebook til å komme
med innspill til hva man kan bruke 30 minutter fysisk aktivitet på i
løpet av en dag. Her kan man logge seg inn og dele nyttige tips med folk
over hele landet. Facebook-siden er årets kampanje for Verdens
Aktivitetsdag, og har som mål å spre de nasjonale anbefalingene for
fysisk aktivitet. Siden heter Den gode halvtimen og vil oppdateres med
quizer, bilder og nyttige artikler.

null

 
 

Aktivitet i hverdagen

Målet er å vekke engasjement og få oppmerksomhet rundt
anbefalingene. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med
disse. Eksempler på fysisk aktivitet i hverdagen kan være å gå, sykle,
jobbe i hagen eller løpe. En halv time for voksne er alt som skal til
for å få de gode helsegevinstene, forebygge sykdom og leve et friskere
og lengre liv.
 
WHOs mål for dagen:
1.    Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
2.    Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
3.    Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
4.    Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv


Helsedirektoratet sin logo - fører deg til forsiden

Mer informasjon om denne hendelsen…

Selvbetjening