På veg til Rhodos?

Det er for tiden jevnt med folk i Sirahallens svømmebasseng. Om alle er med på kampanjen «Svøm til Rhodos» – 10 km før 31.3. – vites ikke.

Det er ikke forseint å nå Rhodos. Med 2-3 ukentlige økter er det fullt mulig å svømme de 10 km som er nødvendig for å nå svømmeforbundets svømmekampanje før utløpet av mars.

Forholdene i Sirahallen er nå gode. Vannet er reinere og riktigere dosert enn på lenge, takket være et skippertak på vedlikeholdsfronten med ny doseringspumpe. Temperaturen i vannet holder 27 grader. Det er endog kjøpt inn nye termometer, etter at det gamle viste seg å vise litt lite!

Nå er det snart bare klokka på veggen som ikke viser riktig. Men det ordner seg. Snart er det sommertid og da vil klokka igjen vise rett tid…!

Selvbetjening