Stadig mer influensa..

Nå er det tid for å skjerpe inn håndhygiene, host i armkrok og vask hender hyppig.

 

influensaInfluensasesongen
2012-2013 i Norge er under stadig utvikling. Tre ulike influensavirus som alle
dekkes godt av vaksinen, sirkulerer side om side. Personer som har
riskofaktorer, anbefales å ta sesonginfluensavaksinen. Det er ingen
endringer i risikogruppene. Situasjonen overvåkes fortløpende, og
anbefalingene kan endre seg hvis situasjonen tilsier dette.
Influensainfeksjon er for de aller fleste en sykdom som går over av seg selv uten legehjelp. Men for enkelte personer i risikogrupper anbefales vaksine.

Vaksinering av personer som har risikofaktorer haster nå. Risikogruppene er:

 • personer som er 65 år eller eldre
 • beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • gravide, særlig i 2. og 3. trimester
 • voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • voksne
  og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med
  alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
 • voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • voksne og barn med kronisk leversvikt
 • voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

I
tillegg anbefales helsepersonell å vaksinere seg. De er mer utsatt for
smitte fra pasienter, og risikerer også å smitte sine pasienter om de
blir syke.

De fleste i risikogrupper er kontaktet og har allerede tatt vaksine på Utsira.

Les mer om influensa på fhi.no  Se video om håndhygiene

Selvbetjening